van Noremborgstraat 35    5212 NA Den Bosch         +31 (0) 6 283 13 569

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op nielshuneker.com en al haar onderdelen. Tevens is deze disclaimer van toepassing op alle e-mails verzonden door nielshuneker.com of anderszins door Niels Huneker of DOKWERK.

Aansprakelijkheid

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Niels Huneker is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. Niels Huneker behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht

De in deze website getoonde foto.s mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitzondering hierop vormen de beelden die zijn verstrekt aan opdrachtgevers van waaruit deze portfolio deels is ontstaan. Opdrachtgevers hebben schriftelijke toestemming ontvangen om beelden te gebruiken voor hun doeleinden.

Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De foto.s mogen zodoende niet gebruikt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@nielshuneker.com.

Bij publicatie dient de naam van de fotograaf vermeld te worden. Hoe deze naam vermeld moet worden, wordt u schriftelijk meegedeeld in de communicatie omtrent plaatsing van de beelden van deze site.

Personen

Alle personen waarvan beeldmateriaal is geplaatst op deze site zijn hiervan op de hoogte en hebben hiervoor toestemming gegeven. Plaatsing zonder toestemming van de personen in kwestie berust op een onbedoeld misverstand of overmacht. Mocht u uzelf aantreffen terwijl u geen toestemming voor plaatsing heeft verleend, of bekenden van uzelf op deze site aantreffen waarvan u vermoed dat zijn geen toestemming hebben afgegeven voor plaatsing, neem dan s.v.p. direct contact op met info@nielshuneker.com. Wanneer u gegrond bezwaar maakt tegen publicatie, zal het desbetreffende beeld direct worden verwijderd.

Privacy statement

Niels Huneker respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.